Studiegids

nl en

Linguistics 6: Advanced English Phonology

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Linguistics 5: The Phonology of English Sounds and Syllables (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bespreken we een aantal recente ontwikkelingen binnen de generatieve fonologie vanuit het perspectief van de Government Phonology, toegepast op het Engels.

Leerdoelen

  • Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen in de generatieve fonologie

  • Inzicht in het belang van data in theorievorming

  • Inzicht in structurele aspecten van spraakklanken en syllabes

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • 14 uur voor onderwijs

  • 66 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

  • 60 uur voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen, met gebruik van het cursusboek)

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

  • Harris, John (1994). English Sound Structure. Blackwell.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.