Studiegids

nl en

Linguistics 6: Introduction to English Semantics

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Linguistics 2 en 4 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de basisbeginselen van (vooral) de lexicale semantiek van het Engels, aan de hand van een cursusboek. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer semantische gevolgen, polysemie, synonymie, presuppositie, modaliteit, en de relatie tussen semantiek en andere domeinen, zoals de psychologie en de filosofie.

Leerdoelen

  • de student maakt kennis met algemene semantische begrippen

  • de student leert deze toe te passen op het Engels

  • de student ziet de relatie tussen semantiek als taalkundig vakgebied en andere aspecten van de bestudering van de menselijke geest

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) 70%

  • schriftelijk werkstuk 30%

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

  • Griffiths, Patrick (2006), An Introduction to English Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.