Studiegids

nl en

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Literatuur 1A en/of literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de vroege Amerikaanse literatuur van 1620 tot 1865, met nadruk op de bloeiperiode van de zogeheten American Renaissance (1836-1861).
We beginnen deze cursus met het lezen van een aantal Puriteinse teksten en genres en de autobiografie van Benjamin Franklin. De nadruk van deze cursus ligt echter op de zogeheten American Renaissance (1836-1861), de periode waarin de Amerikaanse literatuur een eerste bloeiperiode doormaakte. In 1836 bracht Ralph Waldo Emerson een culturele revolutie teweeg met zijn manifest Nature, dat de bijbel werd van de Amerikaanse Romantiek. Of zij nu volgelingen waren van Emerson of zich tegen hem afzetten, de meeste andere schrijvers en dichters in de kwart eeuw vóór de Burgeroorlog werden sterk beïnvloed door Emersons ideeën. Een aantal werken uit deze periode, bijv. Moby-Dick (1851), Uncle Tom’s Cabin (1852) en de verhalen van Edgar Allan Poe zouden gaan behoren tot de klassieken van de wereldliteratuur, terwijl de dichters Walt Whitman en Emily Dickinson gedichten schreven die hun tijd ver vooruit waren en grote invloed zouden uitoefenen op de moderne poëzie. In deze cursus bestuderen wij de genoemde en andere schrijvers en hun werk niet alleen in hun literair-historische context, maar tevens in de context van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen van hun tijd, zoals de opkomst van de antislavernij- en de vrouwenrechtenbeweging en een burgerlijke ideologie.

Leerdoelen

 • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1620-1865, met nadruk op de periode 1836-1860

 • inzicht in de plaats van behandelde literaire werken in hun historische context, in intellectuele en literaire stromingen (Puritanisme, Verlichting, Romantiek) en in politieke en maatschappelijke debatten over slavernij, gender en de rol van het individu

 • ontwikkelen kritische en tekst-analytische vaardigheden, zowel mondeling (discussie) als schriftelijk (essay, tentamen)

 • ontwikkelen en toepassen van basale onderzoeksvaardigheden (secundaire bronnen zoeken, gebruiken en documenteren)

 • (verder) ontwikkelen van Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • tijd voor het voorbereiden van tentamens en schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 34

Toetsing

 • Midterm schriftelijk tentamen met essayvragen

 • Essay van 1500 woorden

 • Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen (10%) en essay vragen (90%)

Wat betreft de weging het volgende:

 • De resultaten van de deeltoetsen worden gemiddeld.

Herkansing: indien eindcijfer onvoldoende: hertentamen over gehele stof of herschrijven essay.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Norton Anthology of American Literature (NAAL), 8th ed., vol A and B
Melville, Herman. Moby-Dick, Norton Critical Edition, 2nd ed.
Stowe, Harriet Beecher. Uncle Tom’s Cabin (Penguin).
NB: Aanschaf van deze boeken en de opgegeven editie is verplicht en men dient de opgegeven tekst altijd mee naar college te nemen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Deze cursus is de eerste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur (Lit3a, 4a en 5a), die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij de introductiecursus Amerikanistiek “From Bradford to Obama”. De cursus is tevens verplicht onderdeel van de minor Amerikanistiek.