Studiegids

nl en

Linguistics 4: Morphology: Analyzing Words

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Taalkunde 1 en 2 (of vergelijkbare cursussen) moeten zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de morfologie van het Engels. We gaan dieper in op de status van het begrip ‘woord’ en de elementen waaruit woorden zijn opgebouwd, het verschil tussen flexie en derivatie, de structuur van samenstellingen, en de historische oorsprong van Engelse woordvormingsregels.

Leerdoelen

  • Inzicht in de morfologie van het Engels

  • Inzicht in de relatie tussen morfologie en syntaxis enerzijds, en morfologie en fonologie anderzijds

  • Kennis van basisbegrippen als ‘woord’, ‘morfeem’ en ‘affix’

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur), werkcollege (1 uur)

Studielast

Deze cursus kent een studielast van 140 uur.

  • 26 uur voor onderwijs

  • 34 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur

  • 80 uur voor het voorbereiden van tentamen en tussentijdse toetsen

Toetsing

Schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen): 80%
Twee tussentijdse toetsen: 20%

Indien het eindcijfer 5 of minder is, mogen studenten het tentamen één keer herkansen. In dit geval telt de herkansing voor 100% van het eindcijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Andrew Carstairs-McCarthy (2002). An introduction to English morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Steven Pinker (2011). Words and rules. Harper Perennial (of een andere editie).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.