Studiegids

nl en

World archaeology 4: Human origins

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

De collegereeks World archaeology geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.
Deze module richt zich op de ontwikkeling van de mens(achtigen) vanuit een ecologisch perspectief.

Leerdoelen

Kennis van:

  • het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van de verschillende mensen en mensachtigen en hun materiële context, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

  • evolutionaire processen;

  • de site formation processen die een rol speelden bij de vorming van het Vroeg-Paleolithische databestand.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met Engelstalige meerkeuzevragen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre, (ed.), The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies. Thames & Hudson, 3rd edition (2013);

  • Aanvullende artikelen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. J.W.M. Roebroeks.