Studiegids

nl en

De archeologie van ritueel en religie in het Nabije Oosten

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

De archeologie van het Nabije Oosten is buitengewoon rijk aan vaak spectaculaire, soms bizarre uitingen van ritueel en religie. Maar wat is eigenlijk ritueel? Hoe gaan archeologen te werk bij het identificeren van cultusplaatsen? Welke criteria hanteren zij hierbij en bestaat er een standaard werkwijze? Welke verschillende onderzoeksmethoden, bronnen en denkkaders gebruiken archeologen, geschiedkundigen, en Assyriologen? Welke invloed heeft het meer algemene theoretische begrippenkader van de archeoloog bij het denken over cultusplaatsen? Wat zijn de verschillen tussen cultusplaatsen en tempels?

In dit college worden de zeer verschillende manieren behandeld waarop archeologen cultusplaatsen in de regio hebben bestudeerd. Een aantal belangrijke voorbeelden van rituele expressie worden als case studies onderzocht. Het tijdskader van de cursus strekt zich uit van de vroegste mensen in het Midden Oosten tot de moderne tijd. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan bredere interpretatieve thema’s in de archeologie.
In een algemeen introductiecollege verdiepen we ons in theoretische en antropologische benaderingen van ritueel en religie. Vervolgens wordt aan de hand van de case studies geëvalueerd wat de kracht en zwaktes van de verschillende benaderingen van cultusplaatsen zijn.

Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met de verschillende manieren waarop cultusplaatsen in de archeologie zijn bestudeerd, leren deze benaderingen kritisch te evalueren aan de hand van case studies;

  • Inzicht krijgen in de betekenis en ontwikkeling van ritueel in het oude Nabije Oosten.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege (1 ects);

  • 280 pagina’s literatuur (2 ects).

  • Essay van 3.000-4.000 woorden (2 ects);

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Wekelijkse opdrachten (40%);

  • Afsluitend essay (3.000-4.000 woorden) (60%).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

De wekelijkse samenvattingen moeten steeds de dag voorafgaand aan het college worden ingeleverd. Alle opdrachten en het afsluitende essay moeten via SafeAssign en als pdf worden ingeleverd. Het afsluitende esssay dient ook als hard copy te worden ingeleverd.

Literatuur

Per college worden 1 of 2 artikelen gelezen. De lijst met te lezen artikelen wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. O.P. Nieuwenhuyse.