Studiegids

nl en

Taallab: taalkunde-onderzoek in de praktijk

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college staat de taalkundige praktijk met zijn verschillende methoden centraal die in de taalkunde worden gehanteerd bij het beschrijven en verklaren van taalkennis, taalverandering en taalgebruik. Ook historische achtergronden van de Neerlandistiek komen aan de orde omdat de hedendaagse wetenschapspraktijk voortbouwt op eerdere ontwikkelingen. Aan de vakgeschiedenis en aan algemene principes van wetenschapsbeoefening wordt eveneens aandacht besteed.

Leerdoelen

In deel I krijgen studenten inzicht in verschillen tussen taalkundige theorieën, de vakgeschiedenis en principes van wetenschapsbeoefening. In deel II voeren alle deelnemers een eigen onderzoek uit. Het college biedt training in de verschillende stappen van het onderzoeksproces, van het formuleren van een probleemstelling tot en met het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoeksresultaten. Zij krijgen training in de praktijk van het werken met digitale corpora, met name on-line woordenboeken, het Corpus Gesproken Nederlands en ‘corpus Internet’.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Instructiecollege; bij het college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Studielast

Totaal 140 uur
Deel 1:

 • 2 × 7 = 14 uur college

 • 4 × 7 = 28 uur voorbereiding, inclusief presentatie

 • 26 uur voorbereiding tentamen

 • 2 uur tentamen

Deel 2:

 • 6 × 2 = 12 uur college

 • 15 uur lezen voor onderzoek

 • 6 × 4 = 24 uur voorbereiden opdrachten college

 • 1 uur bespreking onderzoek

 • 2 uur voorbereiden eindpresentatie

 • 16 uur schrijven eindnota

Toetsing

Het eerste deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (50%) en heeft halverwege een mondelinge presentatie (voldoende/onvoldoende), het tweede deel met een mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten (25%) en een nota (25%). Een deelcijfer lager dan een 5,5 moet worden herkanst. Beide mondelinge presentaties moeten voldoende zijn; anders moet nog een tweede keer een tussentijdse opdracht gepresenteerd worden. Als het eindcijfer na de herkansing van het tentamen nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd. De nota kan herkanst worden.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

 • Nader op te geven en

 • Jan W. de Vries (red.), ‘ Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum: Verloren 1997.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. B.F. Beekhuizen MA

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl..