Studiegids

nl en

College gastschrijver

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Sinds 1985 kwamen er 29 gastschrijvers naar Leiden. Befaamde schrijvers die drie maanden per jaar onderwijs aan de Leidse universiteit gaven, van Gerard Reve tot Joke van Leeuwen. Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag gaat het dit jaar allemaal anders, want de nieuwe generatie schrijvers presenteert zich. Er komen acht gastschrijvers: Nina Polak, Hassan Bahara, Philip Huff, Hanna Bervoets, Yannick Dangre, Franca Treur, Niña Weijers en Kira Wuck. Zij komen colleges geven, over eigen en andermans werk.
Het onderwijs van de acht schrijvers begint op 29 oktober en gaat door tot en met 12 december. Het worden een paar intensieve maanden, met 1 × 2 uur college per week.En het worden gevarieerde en inspirerende bijeenkomsten. De schrijvers analyseren romans, bekijken technieken en laten studenten enkele schrijfopdrachten uitvoeren. Kortom: een unieke kans voor mensen die willen lezen én schrijven met auteurs van de nieuwe generatie.

Iedereen kan de wekelijkse gastcolumn van de acht schrijvers in het Leidse universiteitsblad Mare lezen. Er komt een schrijfwedstrijd, met een jury die bestaat uit Niña Weijers, Hanna Bervoets en Yannick Dangre. Zij kiezen het beste Verwey-verhaal van maximaal 3.000 woorden. De deadline voor het inleveren van verhalen is 1 november. De uitreiking van de prijs is op 20 november. Op 20 november vindt de grote Verwey-leesclub plaats. De start is in het Leidse Academiegebouw, daarna verspreiden de deelnemers zich over acht locaties in de stad en spreken de auteurs met maximaal 20 mensen per groep over hun romans. Zie voor actuele informatie: http://evenementen.leidenuniv.nl/gastschrijver/

Leerdoelen

Rooster

Groep 1: wo. 15.15-17.00 uur

De colleges zijn steeds in Van Wijkplaats 4, Zaal 001

Groep 2: wo. 18.30-20.15 uur

Het college op 5 november is in Lipsius 208

De colleges daarna zijn steeds in Lipsius 228

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er zijn twee colleges gepland waaraan maximaal 2 × 15 studenten kunnen deelnemen.

Toetsing

Zie onder Beschrijving

Literatuur

  • 29 oktober: Yanninck Dangre bespreekt Plateforme van Michel Houellebecq.

  • 5 november: Hassan Bahara bespreekt Junot Diaz.

  • 12 november: Niña Weijers gaat in op de aspecten tijd en herinnering in romans. Het zijn volgens haar twee grootheden waar we nauwelijks vat op hebben, in het echte leven, en waar we de mechanismen nooit helemaal van doorgronden. Romanschrijvers worden gedwongen daar heel bewust mee bezig te zijn, er constructies van te maken die (tot op zeker hoogte) narratief van aard zijn. Dat vereist dus een heleboel techniek, en ook keuzes. De manier waarop tijd en herinnering worden vormgegeven zijn veelzeggend voor het type roman dat de schrijver heeft wilen maken. Ze gebruikt in haar college hoofdstukken uit Remainder (‘Dat wat overblijft’) van Tom McCarthy, NW van Zadie Smith en Naakt van Jean-Philippe Toussaint.

  • 19 november: Franca Treur geeft vooraf een schrijfopdracht (fictie) en bespreekt de resultaten.

  • 26 november: Nina Polak gaat in op essays van Geoff Dyer: Yoga for People Who Can’t be Bothered to Do It (vertaald verschenen bij Meulenhoff, onder de titel: Yoga voor mensen de te beroerd zijn om eraan te doen). Lees ter inleiding ook van James Wood: http://www.newyorker.com/magazine/2009/04/20/from-venice-to-varanasi

  • 3 december: Franca Treur bespreekt de resultaten van haar tweede schrijfopdracht.

  • 10 december: Kira Wuck gaat in op De vreemdeling van Camus, en bespreekt een poëzie-opdracht.

Aanmelden

Via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen

Deadlines voor inschrijving:

20 oktober 2014

Contact

mw. dr. K.J.J. (Korrie) Korevaart (secretaris Commissie Gastschrijver)
Tel. 071 527 3084
E-mail: kjj.korevaart@hum.leidenuniv.nl of gastschrijver@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

N.B. Studenten Nederlands kunnen deze 5 ects alleen laten meetellen in hun bijvak- c.q. minorruimte. Het college vervangt niet een van de werkgroepen of andere onderwijseenheden uit het verplichte programma!!