Studiegids

nl en

Gouden teksten uit de Renaissance

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Het college is toegankelijk voor bachelorstudenten Nederlands, Dutch Studies en andere talen en opleidingen zoals Godgeleerdheid, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De Nederlandse Renaissanceliteratuur staat in de 21ste eeuw weer volop in de belangstelling. De Gouden Eeuw van Rubens en Rembrandt bracht literaire teksten voort die ons nu nog steeds overtuigen, ontroeren of in verwarring kunnen brengen. Hedendaagse onderzoekers richten zich op de intertekstualiteit, de genderaspecten, new historicism, remediatie en career strategies en selffashioning in de Vroegmoderne tijd. Vanuit deze actuele invalshoeken bestuderen we een aantal kernteksten uit de zeventiende eeuw, waarbij we telkens een ander theoretisch uitgangspunt nemen. Dit jaar bestuderen we de vindingrijke sonnetten en Stemmen van Den Haag van Contantijn Huygens, de bijzondere types in de blijspelen van P.C. Hooft, de heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, de tegendraadse Joseph-spelen van Vondel, de geleerde poëzie van Anna Maria van Schurman en (een voorpublicatie uit) de nieuwe biografie van Jacob Cats. In de individuele presentaties en werkstukken stellen de deelnemers zelf actuele vragen aan het vroegmoderne materiaal, waarbij ze zich richten op een brede academische doelgroep en aantrekkelijk leren presenteren en schrijven voor de lezers van nu.

Leerdoelen

Studenten verdiepen hun kennis van de Nederlandse literatuur en hun inzicht in de hedendaagse wetenschappelijke theorievorming. Bovendien ontwikkelen ze de vaardigheid om enthousiasmerend te spreken en te schrijven over literatuur. Zo doen studenten ervaring op, waardoor ze met vertrouwen kunnen beginnen aan hun BA-scriptie.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Ttale studielast is 140 uur

 • 26 uur college (13 × 2)

 • 39 uur voorbereiding van de colleges (3 u p.w.)

 • 75 uur onderzoek en schrijven werkstuk

Toetsing

 • Actieve deelname aan het college (30%) – Studenten leveren wekelijks een leesverslag in van drie pagina’s, waarin ze de bestudeerde theorie toepassen op de literaire teksten. Tijdens college discussiëren ze hierover met elkaar en met de docent.

 • Studenten presenteren hun voorlopige onderzoeksresultaten (10%)

 • Individueel werkstuk (60%)

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Blackboard

Via Blackboard studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie. Studenten kunnen via Blackboard communiceren en leveren daar op een forum hun wekelijkse leesverslagen in.

Literatuur

Aan te schaffen of beschikbaar te krijgen:

 • Constantijn Huygens, Stemmen van Den Haag. Ed. F.R.E. Blom en Ilja Leonard Pfeiffer. Amsterdam, 2013.

 • P.C. Hooft en Samuel Coster, Warenar. Ed. Jeroen Jansen. Amsterdam, 2004 (Delta-reeks).

 • P.C. Hooft, Granida. Ed. Lia van Gemert en Louis Peter Grijp. Amsterdam, 1998 (Alpha-reeks, ook in de dbnl website).

 • Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele (1579-1630). Nijmegen, 2001. (https://www.yumpu.com/nl/document/view/16283821/hemelse-voorbeelden-charles-van-leeuwen).

 • Joost van den Vondel, [Josef-spelen] (nieuw deel in de reeks Literatuur in context, verschijnt voorjaar 2014).

 • Joost van den Vondel (1587–1679). Dutch Playwright in the Golden Age. Ed. Jan Bloemendal and Frans-Willem Korsten. Leiden/Boston, 2012 (ook online versie).

 • Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, _Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560- 1700._ Amsterdam, 2008 (in UB en Opleidingsbibliotheek).

De volledige literatuurlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus op blackboard geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Olga van Marion, Opleiding Nederlandse taal en cultuur (Eyckhof 1, kamer 202c), tel. 071-5272128

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl.