Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 1 (B/C-groep)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1a.

Verder is het college in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau.

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de beheersing van de Latijnse morfologie en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid. Daartoe worden capita selecta uit Caesar’s De bello Gallico gelezen. Ten slotte wordt alvast een eerste inleiding in de Latijnse syntaxis gegeven (die in blok 2 verder verdiept wordt).

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op het gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire en syntaxis;

 • Leesvaardigheid: verdere ontwikkeling van lees- en vertaalvaardigheden (incl. eerste kennismaking met wetenschappelijke commentaren en tekstedities).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten tijdens deze cursus leren het leerlijnenoverzicht de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges (twee colleges van twee uur per week gedurende zeven weken): 28 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 70 uur.

Toetsing

 • tussentoets (schriftelijk, 30%), bestaande uit vocabulaire en vragen over behandelde grammatica;

 • eindtoets (schriftelijk, 70%), bestaande uit vocabulaire, stamtijden, behandelde grammatica, plus een geziene en een ongeziene vertaling.

Het eindcijfer komt tot stand door de twee cijfers te verrekenen. Indien het gewogen eindcijfer onvoldoende is, vervalt het cijfer van de tussentoets; het cijfer van de herkansing is in dat geval tevens het eindcijfer.

Herkansing
In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het cijfer van de herkansing is in dat geval het eindcijfer.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Studenten zijn verplicht om de volgende titels aan te schaffen:

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum (Maastricht; verscheidene drukken);

 • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse grammatica (Bussum, meest recente druk);

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam, meest recente druk);

 • Een goed woordenboek Latijn-Nederlands. Aanbevolen wordt H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, meest recente druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. W.L. (Wieneke) Jansen MA
Dhr. J. (Jörn) Soerink MA