Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2 (B/C-groep)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2a.

Verder is de cursus in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Latijn taalverwerving 1 hebben gevolgd.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis; voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden door de lectuur van passages uit Cicero’s In Catilinam 1. Een deel van de speech moet als zelfstandig pensum gelezen worden.

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: herhaling en verdieping van kennis op het gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis;

 • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid (incl. het zelfstandige lezen van teksten m.b.v. een wetenschappelijk commentaar).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 2 uur per college x 14 colleges = 28 uur;

 • voorbereiding colleges: 4 uur per college x 14 colleges = 56 uur;

 • lectuur zelfstandig pensum: 30 uur;

 • voorbereiding tussen- en eindtoets: 26 uur.

Toetsing

 • tussentoets (30%) tijdens het college, bestaande uit syntactische oefeningen en een vertaalopdracht;

 • eindtoets (70%), bestaande uit syntactische oefeningen, vocabulaire, stamtijden en twee vertalingen (gezien en ongezien).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Het eindcijfer komt tot stand door de twee cijfers te verrekenen. Indien het gewogen eindcijfer onvoldoende is, vervalt het cijfer van de tussentoets; het cijfer van de herkansing is in dat geval tevens het eindcijfer.

Herkansing
In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het cijfer van de herkansing is in dat geval het eindcijfer.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Studenten zijn verplicht aan te schaffen:

 • Cicero, Catilinarians, ed./comm.. Andrew Dyck, Cambridge 2008;

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed);

 • Woordenboek LA-NL, aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper
Dhr. J. (Jörn) Soerink MA