Studiegids

nl en

Latijn: retorica

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Cicero is een emblematische figuur van de Romeinse oudheid: het toonbeeld van welsprekendheid, de zelfverklaarde uitvinder van de filosofische taal van het Latijn, een republikeinse held – en een van de zeer weinige mensen in wiens privéleven wij een kijkje kunnen nemen.

In dit college zal een overzicht geboden worden over Cicero’s politieke carrière, zijn retorische onwikkeling, zijn beroemde processen, zijn retorische en filosofische werken en zijn correspondentie. Daarvoor zullen tijdens het college (m.n. tijdens de hoorcolleges) stukken uit verschillende werken van Cicero besproken worden. De nadruk ligt echter op Cicero’s retorische werken. Omdat één redevoering van Cicero al in het eerste semester gelezen wordt, zullen wij vooral naar de theoretische tractaten en m.n. de De oratore kijken. De meeste leescolleges zullen aan passages uit dit meesterwerk besteed worden, en met behulp van de De oratore zullen wij ook proberen de rol nader te bepalen die Cicero voor welsprekendheid in de maatschappij wilde vastleggen. Aan het einde van het college zullen wij nog kort op de receptie van Cicero bij vooral Quintilianus ingaan en kijken hoe de retorica zich in de keizertijd verder ontwikkelt.

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering:

 • Overzichtskennis retorische theorie;

 • Bewustzijn van het belang van de retorica voor de oudheid;

 • Kennismaking met het oeuvre van een centrale retoricus en orator (Cicero).

 • Kennis van politieke situatie in de late Romeinse republiek en de impact van de politiek op de literatuur.

Vaardigheden:

 • Gebruik van retorisch apparaat voor tekstanalyse;

 • Toepassing van historische contexten op tekstanalyse;

 • Vergroting van de leesvaardigheid van het Latijn.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec):

 • 28 uur voor aanwezigheid (2×14 uur);

 • 70 uur voor voorbereiding op de colleges (5×14 uur);

 • 42 uur voor schrijven van een kort lemma over een werk van Cicero.

Toetsing

 • Eindtoets (70%), bestaande uit geziene en ongeziene vertaling, kennis- en interpretatievragen over de behandelde stof.

 • Het schrijven van een lemma voor een (fictieve) Encyclopedie over een werk van Cicero (gebaseerd op eigen lectuur van de tekst in vertaling en op het raadplegen van handboeken en commentaren) (30%).

Herkansing
Het cijfer wordt bepaald door de twee onderdelen te middelen (50/50%). Het cijfer voor het encyclopedia-lemma blijft staan, de toets kan herkanst worden.

Blackboard

Via Blackboard worden hand-outs en verdere studieinformatie beschikbaar gesteld.

Literatuur

Verdere literatuur wordt aan het begin van het blok bekendgemaakt en ter beschikking gesteld (als leesplank in de Universiteitsbibliotheek of als kopie).

Aanmelden

Via uSis.

Keuzevakstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling (stucogltc@hum.leidenuniv.nl).

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper
Dhr. S. (Steven) Ooms MPhil