Studiegids

nl en

Scriptieseminar GLTC

Vak
2014-2015

Beschrijving

Dit college is bestemd voor BA3-studenten die bezig zijn met hun eindwerkstuk. In het begin van het tweede semester worden er een aantal instructie-sessies bij het schrijven van een eindwerkstuk gegeven, en later in het semester is er de gelegenheid voor presentatie van het eigen eindwerkstuk aan medestudenten.

Er wordt van elke student aanwezigheid verwacht.

Leerdoelen

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het verspreiden van hand-outs etc.

Literatuur

Scriptiewijzer

Inschrijving

Inschrijven voor dit vak via uSis en op lijst bij de kast aan begin van de gang (Huizinga, verdieping 1).

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper