Studiegids

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die het vak Inleiding Griekse Papyrologie gevolgd hebben.

Beschrijving

Tijdens dit college leren studenten Griekse documentaire teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s van papyri uit andere collecties.

Leerdoelen

De student kan niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie, en globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) het handschrift stamt.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec):

  • Bijwonen colleges: 28 uur

  • Voorbereiden colleges: 28 uur

  • Schriftelijke opdrachten: 84 uur

Toetsing

Beoordeling participatie (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht) en tijdig ingeleverde opdrachten (50%): resultaat geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk