Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: Accent Building

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

 1. Uitspraak (werkcollege). De cursus heeft tot doel door middel van oefening de uitspraak van studenten van Engelse klanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden, en ligt in de tweede helft van de cursus de nadruk op suprasegmentele aspecten, zoals intonatie en klemtoon.
  1. Varianten van het Engels (hoorcollege). Omdat de werkgroepen in het talenpracticum gericht zijn op het verwerven van een uitspraak die zoveel mogelijk de standaardvariant van het Verenigd Koninkrijk (Received Pronunciation) of de Verenigde Staten (General American) benadert, zouden studenten kunnen denken dat deze varianten de enige aanvaardbare gesproken varianten van het Engels zijn. Dat is niet zo. In dit deel van de cursus zullen studenten kennismaken met de belangrijkste (uitspraak-)varianten van het Engels. Deze hoorcolleges bevatten niet alleen opsommingen van uitspraakkenmerken maar vooral ook de culturele achtergronden van de bekendste uitspraakmodellen voor het Engels in de wereld.

Leerdoelen

 • Beheersing van de uitspraak van het Brits of Amerikaans Engels – zowel klinkers/medeklinkers als intonatie – waarbij natuurlijkheid en verstaanbaarheid de belangrijkste criteria zijn.

 • Kunnen identificeren en beschrijven van problemen in de uitspraak van anderen.

 • Kunnen identificeren en beschrijven van de uitspraak van varianten van het Engels in de wereld.

 • Culturele achtergronden kennen van accenten van het Engels in de wereld.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Elke week 1 hoorcollege (45 min) en 1 werkcollege (45 min).

Studielast

Totale studiebelasting: 140 uur.

 • Wekelijks leesmateriaal bestuderen: 70 uur

 • 2×12 colleges: 18 uur

 • Tentamens: 3 uur

 • Tentamen voorbereiden: 49 uur

Toetsing

 • Multiple-choice tentamen (50%)

 • Mondeling tentamen (50%)

 • Het cijfer voor het mondeling tentamen moeten minimaal een 6.0 zijn.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Voor het Britse talenlab: Smakman, D. (2015) 2nd ed. Accent building. A British English pronunciation course for speakers of Dutch. Leiden: Leiden University Press.

 • Voor het Amerikaanse talenlab zal een reader beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.