Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten moeten Taalvaardigheid 1 en 3 succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bereidt studenten voor op het schrijven van een onderzoeksverslag op het gebied van de taalbeheersing. Dit verslag kan als basis of inspiratie dienen voor een BA-werkstuk. Na een korte inleiding in een aantal relevante onderwerpen kiezen studenten een thema voor een onderzoeksrapport en werken verder in dat vakgebied en bij een bepaalde docent. Ze werken in groepen aan een onderzoeksproject. Het kan zijn dat gevraagd wordt een ander thema te kiezen, als groepen vol zijn.

Studenten verzamelen onder begeleiding van de docent gegevens over hoe taal gebruikt wordt. Mogelijke bronnen daarvoor zijn: tijdschriften, kranten, Computer Mediated Communication (SMS, Facebook, etc.), literatuur, televisie, radio, Youtube, poëziebundels en bijvoorbeeld reclamefolders. Taal in de openbare ruimte kan bijvoorbeeld onderzoeksonderwerp zijn: de taal op uithangborden, de taal van ambtenaren, de taal van mensen die kletsen in een bushokje en bijvoorbeeld de taal in winkels. De taal die voortkomt uit taalverwerving is een ander onderwerp en een klaslokaal is daarom ook een mogelijke plek om data te verzamelen.

Studenten verzamelen en ordenen de gegevens en schrijven er een verslag over. Met de docenten als ervaringsdeskundige en de medestudenten als kritische lezers en toehoorders zullen de verschillende onderzoeksrapporten tijdens de cursus vorm krijgen. Tijdens de hoorcolleges komen onderwerpen aan bod als: onderzoeksvragen, onderzoeksvariabelen, theoretische inbedding, visuele dataweergave in tabellen en grafieken, en natuurlijk de verschillende onderdelen van een onderzoeksrapport (Introductie, Methodologie, Resultaten en Conclusion/Discussie).

Taking or retaking Language Acquisition 5: Writing a Research Report on Language in 2014-2015? If so, note that the course format will change. As from next year, you can choose an area of Applied Linguistics that you think may appeal to you. Within that area, you’ll be working in small groups with fellow students and with your tutor to write a research report. Here are your options: Lettie Dorst (Stylistics); Tony Foster (Persuasion Studies); Mili Gabrovsek (Borrowing and Loanwords); Dick Smakman (morning group: Sociolinguistics; evening group Second Language Teaching, specifically pronunciation). Further details about the courses will be posted in August (please also refer to the E-prospectus). We advise you take this information into account when signing up in Usis.

Leerdoelen

  • Verbetering academische schrijfvaardigheden

  • Data over taalgebruik leren verzamelen

  • Een academisch onderzoeksverslag schrijven

  • Voorbereiden op BA-werkstuk

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Per week 1 hoorcollege van 45 minuten & 1 werkcollege van 45 minuten.

Studielast

  • Hoorcolleges en werkcolleges (14 uur)

  • Voorbereiding colleges (28 uur)

  • Data verzamelen en verwerken (42 uur)

  • Verslag schrijven (56 uur)

Toetsing

  • Onderzoeksverslag (100%)

Het essay kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Via Blackboard zal een reader beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.