Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping I

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als ze in het eerste jaar Fundament I en II succesvol hebt afgerond.

Beschrijving

Deze cursus beoogt, samen met het tweede deel, de kennis en de vaardigheden uit Fundament I en II systematisch te verdiepen, zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. Daartoe nemen de studenten actief deel aan een reeks spreekoefeningen en simulaties (in de vorm van presentaties, dialogen (“Paararbeit”), discussies of debatten); maken ze een aantal vertaaloefeningen, waarbij zelfevaluatie en –correctie een cruciale rol spelen; corrigeren ze zelf fouten in speciaal daartoe opgestelde zinnen of doorlopende teksten en motiveren ze deze correcties; maken ze een reeks woordenschatoefeningen (met speciale aandacht voor “false friends”, fraseologie en “Idiomatik”); en maken ze tenslotte een aantal kortere schrijfoefeningen, die gericht zijn op wetenschappelijk schrijven in het Duits. Op elk van deze oefeningen volgt een gericht feedback door de docent: de bijbehorende documentatie wordt door de student zelfstandig verwerkt.

Leerdoelen

  • De studenten kunnen de kennis uit de colleges Fundament I & II vlot in diverse praktijkoefeningen aanwenden. Bij deze praktische activering van de kennis groeit zowel het inzicht in als het bewustzijn van de samenhang tussen de diverse aspecten uit de theoretische colleges. Er is een aantoonbare integratie van theorie en praktijk op het einde van de colleges aanwezig: de studenten kunnen diverse taalkundige keuzes ook theoretisch verantwoorden. Indien mogelijk, zijn ze in staat goede alternatieven aan te brengen.

  • De studenten zijn in staat zich vrij vlot en zonder al te veel fouten in goed Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. De talige performantie van de studenten bereikt daarbij het niveau C1van het Europese Referentiekader op het einde van dit college.

  • De studenten krijgen een beter inzicht in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten: dit principe moet leiden tot een continue verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie centraal staat; uit de permanente evaluatie van zowel spreek- als schrijfoefeningen moet duidelijk blijken dat de student het feedback uit de verschillende seminaries heeft verwerkt.

  • De studenten hebben hun kennis van de algemene Duitstalige woordenschat en ‘Idiomatik’ aantoonbaar uitgebreid en kwalitatief verdiept.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Permanente evaluatie met in totaal vier toetsmomenten, waarvan twee schriftelijke (twee kortere werkstukken; 50%) en twee mondelinge (discussie en presentatie; 50%).

Herkansen kan via een schrifelijk werkstuk.

Blackboard

Studiemateriaal en opdrachten worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Schriftelijke werkstukken worden via Blackboard ingediend.

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P.;Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Cotinho

  • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. dr. J.M. Müller