Studiegids

nl en

Taalvaardigheid

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten van de Opleiding Duitse taal en cultuur Leiden: de tentamens taalvaardigheid uit het tweede jaar moeten succesvol zijn afgerond. Anderen: taalvaardigheid moet zich op het niveau C1 bevinden

Beschrijving

In dit college gaat het vooral om de taalvaardigheid die nodig is voor het afronden van de studie. Dat betekent veel aandacht voor het schrijven van wetenschappelijk proza en voor het spreken en debatteren over wetenschappelijke kwesties. Maar vanzelfsprekend zullen we eveneens de omgangstaal blijven oefenen. Alle aspecten van de taalvaardigheid komen aan de orde: uitspraak, grammatica, tekststructuur, taalregisters etc. De opbouw van het college is niet systematisch naar deze onderdelen georganiseerd en staat niet van tevoren vast maar richt zich naar de deficiënties van de deelnemende studenten. Zij zullen dan ook veelal speciaal op hen toegespitste opdrachten krijgen.

Leerdoelen

De studenten

 • houden het niveau dat hen sinds het eind van het tweede jaar in staat stelt zich vlot en vrijwel foutloos in goed Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. De talige performantie van de studenten ligt tenminste op het niveau C1van het Europese Referentiekader;

 • hebben aan het eind van het college specifieke deficiënties weggewerkt, die hen hinderen op een adequaat wetenschappelijk niveau schriftelijk en/of mondeling te communiceren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke opdrachten gedurende het semester (50%) + gecombineerd mondeling en schriftelijk tentamen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van materiaal door de docent, voor de uitwisseling van materiaal door studenten, voor discussie etc.

Literatuur

 • Földeak, Hans (2008): Wörter und Sätze. Satzgerüste für Fortgeschrittene. Ismaning (Hueber).
  Uit tweede jaar:

 • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum;

 • Sommer, Roy (2006): Schreibkompetenzen. Erfolgreich wissenschaftlich schreiben. Stuttgart (Klett).
  Uit tweede jaar: naslagwerken (meest recente uitgave):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

De Studenten melden zich aan via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. A. Visser
Verder informatie wordt via Blackboard bekendgemaakt

Opmerkingen

Op Blackboard wordt ca. drie weken voor het eerste college de syllabus gepubliceerd. Daarin staat ook wat er voor het eerste college moet worden voorbereid.