Studiegids

nl en

Teksten Modern Hebreeuws 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het volgen van het college Grammatica Modern Hebreeuws 3.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur); oefening in de schrijfvaardigheid. Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met het lezen van eenvoudige literatuur.

Leerdoelen

Dit college en het aansluitende college 5851VGMH3 tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Lezen: B1, Schrijven: A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Opdrachten, dictee’s en tussentoets = 50%

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 50%

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen