Studiegids

nl en

Conversatie Modern Hebreeuws 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college:

  • succesvolle afronding van het college Grammatica Modern Hebreeuws 2 (51VGMH2)

  • gelijktijdig volgen van het college Grammatica Modern Hebreeuws 3 (5851VGMH3).

Beschrijving

Oefeningen in actieve taalbeheersing en schrijfvaardigheid in aansluiting op Grammatica Modern Hebreeuws 3 (5851VGMH3).

Leerdoelen

Luisteren: B1, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: B1, Schrijven: B1.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Bijdrage aan college’s, opdrachten = 50%, mondeling tentamen = 50%.

  • Herkansing in overleg.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact Drs. U. Hagaï