Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Teksten Perzisch 3: cultuurhistorische teksten

Vak
2014-2015

In 2014-2015 this course will be given in English

Admission requirements

Grammatica Perzisch 3, Teksten Perzisch 1.

Description

This course provides an introduction to major cultural texts of historical, literary, and political figures in Iran. We will read texts by Simin Daneshvar, Jalal Al-e Ahmad, Mahmoud E’temadzadeh, Shaban Jafari, Reza Khan, amongst others.
This seminar course will meet once weekly, whereby we will review, discuss, and analyze the cultural texts. Students will be obliged to present a twenty-five minute analysis and potential translation of the reading for the assigned week.

Course objectives

  • Enhanced understanding of different forms of written Persian

  • Improved reading and translation skills

  • Knowledge of Persian cultural history of the 19th-21st century through reading a selection of key texts

Time table

Timetable

Mode of instruction

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht voorbereid bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Course load

Hours spent on attending classes:, 13 × 2 hours: 26 hours
Preparation of classes: 12 × 4 uur:48 hours
Presentations: 26 hours
Mid-term paper: 20 hours
Final paper: 20 hours

Total: 140 hours

Assessment method

  • Presentations (20%)

  • Mid-term paper 1000-1100 words (20%)

  • Final paper 2000-2200 words (30%)

  • Active participation and preparation (30%).

Reading list

See course schedule, to be distributed via Blackboard. Readings will be announced or distributed via Blackboard or accessible from our special online folder.

Registration

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. K.S.M. Batmanghelichi