Studiegids

nl en

Crossmediale Onderzoeksjournalistiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak. (Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt. Studenten die toegelaten zijn, dienen zich ook via uSis voor dit vak aan te melden.)

Beschrijving

Tijdens de praktijkopdracht Crossmediale Onderzoeksweken werken studenten in twee (voltijds) perioden van twee weken aan een cross- en multimediaal dossier over een actueel, maar onderbelicht thema. In een samengestelde groep (van startende en meer ervaren studenten) bekwamen ze zich in de rol van (beginnend) researcher en (ervaren) redacteur. Daarnaast starten studenten een blog over hun passie om zo een portfolio op te bouwen en zich te bekwamen in het dagelijks schrijven van stukken en het opbouwen en onderhouden van netwerken.

Beide weken staan in het teken van onderzoek, het opbouwen van een netwerk van bronnen, het afbakenen van het onderwerp en bepalen van strategieën voor research, interviews en productie en het bepalen van invalshoeken en presentatievormen van nieuws. Studenten zullen hun eigen expertise, kennis en netwerk moeten aanboren om een onderzoek op te zetten dat zij in vervolgens be- en verwerken tot een journalistiek item (in tekst, geluid, beeld en/of video). Studenten zetten de voorbereidingen, aangevuld met nieuwe inzichten en ontwikkelingen, om in een groepsproduct. Gezamenlijk vormen deze producties één dossier. Inhoudelijk sluit dit vak aan bij de vakken Bronnenonderzoek en New Media & Society uit het eerste semester. Als voorbereiding op de Crossmediale Onderzoeksweken volgen studenten minimaal twee workshops of (gast)colleges.

Leerdoelen

  • Na afloop van Crossmediale Onderzoeksweken zijn studenten in staat zowel zelfstandig als in redactieverband journalistieke onderzoek te verrichten en vanuit inhoudelijke kennis en een door henzelf aangelegd netwerk van bronnen, producties te verzorgen die aan professionele maatstaven voldoen.

  • Zij kunnen kennis over en gebruik van bronnen, multimediale en interactieve technieken en het ‘kapitaliseren’ van netwerken toepassen in de journalistieke praktijk.

  • Zij zijn in staat zelfstandig afwegingen te maken over de ethische kwesties die een journalist dagelijks tegenkomt en daarnaar te handelen.

  • Voorts zijn studenten in staat hun inhoudelijke kennis van een onderwerp te vertalen naar concrete onderwerpen voor journalistieke producties, die te voorzien van een duidelijke invalshoek en vervolgens te presenteren conform de journalistieke genreconventies.

  • Zij zijn in staat hun werk zo te plannen dat de productie klaar is voor de gestelde deadline.

  • Voorts leren studenten wat de consequenties van nieuws (kunnen) zijn: een follow up, het afhandelen van commentaar en het verzorgen van de presentatie.

Rooster

Het rooster en thema wordt bekend gemaakt op de eerste dag van het project.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werken in combinatie met een aantal workshops.

Studielast

De studielast voor dit vak bedraagt 140 uur. Dat betekent voor beide weken voltijds aanwezigheid (vijf dagen per week).

Toetsing

Het cijfer bestaat uit drie onderdelen: een gewogen gemiddelde van alle individuele posts op het blog dat studenten maken. Een tweede cijfer is een peer reviewed cijfer over de inzet van studenten. Studenten geven feedback op elkaars functioneren. Ten slotte geven docenten een cijfer ove rhet geleverde product. Het gemiddelde van deze drie cijfers (individueel blog, peer reviewed inzet en groepsproduct) vormt het eindcijfer van de CMOW.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard en sociale media.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl..

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Nvt

Contact

De docent: Drs. S.P. van der Lubbe

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144;mail:“ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.”:mailto:ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Opmerkingen

Twee weken van tevoren krijgen alle studenten een bericht met meer informatie over de inhoud van het project. De studielast voor dit vak bedraagt 140 uur. Dat betekent voor beide weken voltijds aanwezigheid (vijf dagen per week).