Studiegids

nl en

New Media and Society: journalistiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak. (Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt. Studenten die toegelaten zijn, dienen zich ook via uSis voor dit vak aan te melden.)

Beschrijving

Dat digitale media een maatschappelijke impact hebben staat buiten kijf. In deze collegereeks (deels hoor-, deels werkcollege) staan hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van digitale media centraal. In dit deel van het overkoepelende vak New Media and Society focussen we ons op de invloed van nieuwe media op de journalist en op de journalistieke praktijk. Nieuwe en sociale media zijn immers een belangrijk instrument geworden voor journalisten bij de research, presentatie van en interactie over het nieuws. In het eerste deel bestuderen we welke veranderingen er zich binnen de journalistiek hebben afgespeeld tijdens de laatste decennia, dit als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe media. In het tweede deel passen de studenten deze inzichten toe en voeren een studie uit naar de relatie tussen nieuwe media en journalistiek.

Leerdoelen

Kennis en inzicht:

 • Studenten kunnen de impact van digitale media op de journalistiek en het beroep als journalist benoemen;

 • Studenten kunnen een theoretisch onderbouwd oordeel vormen over de complexiteit van de relatie tussen nieuwe media en journalistiek;

 • Studenten kunnen de mogelijke meerwaarde van nieuwe en sociale media inschatten met betrekking tot het researchen, presenteren van en interageren over het nieuws.

Toepassen kennis en inzicht:

 • Studenten kunnen de belangrijkste aspecten van theorieën en modellen identificeren:

 • Studenten kunnen deze theorieën en modellen toepassen op de hedendaagse journalistieke cultuur en praktijk;

 • Studenten kunnen de technieken gebruiken om nieuwe en sociale media in te zetten als journalistiek instrument

Communicatie:

 • Studenten kunnen de toepassing van theorieën en modellen op een sociaal-wetenschappelijke manier (via diepte-interviews) onderzoeken;

 • Studenten kunnen rapporteren over hun onderzoeksfasen en resultaten

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal 140u:

 • Hoorcolleges volgen: 10u

 • Hoorcolleges voorbereiden / literatuur lezen en vragen voorbereiden: 14u

 • Voorbereiding tentamen: 30u

 • Tentamen: 2u

 • Werkcolleges volgen: 4u

 • Werkcolleges voorbereiden: 10u

 • Uitvoering en presentatie onderzoek: 70u

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

 • paper (40%)

 • permanente evaluatie (10%)

De onderdelen 1 en 2 kunnen eenmaal herkanst worden. Bij tweede inlevering van het paper is het maximumcijfer een 6. Dat geldt dus niet voor herkansing tentamen. Bij herkansing tentamen geldt niet het hoogste, maar het laatst behaalde cijfer. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens de voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (wordt een 6). Overige cijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende jaar.

Let op: voor tentamens moet u zich inschrijven via Usis.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Er wordt gewerkt met een syllabus die via Blackboard wordt gedistribueerd, met daarin o.a. volgende artikelen (onder voorbehoud):

 • Lasorsa, D. L., Lewis, S. C., & Holton, A. E. (2012). Normalizing twitter: Journalism practice in an emerging communication space. Journalism Studies, 13(1), 19–36.

 • Lasorsa, D. (2012). Transparency and other journalistic norms on Twitter. Journalism Studies, 13(3): 402-417.

 • Scott, B. (2005). A Contemporary History of Digital Journalism. Television New Media, 6, 89-126.

 • Broersma, M. & Graham, T. (2013). Twitter as news source. How Dutch and British newspapers used tweets in their news coverage, 2007–2011. Journalism Practice.

 • Opgenhaffen, M., d’Haenens, L., Corten, M.(2013). Journalistic tools of the trade in Flanders. Is there a fit between journalism education and professional practice? Journalism Practice, 7 (2), 127-144.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.