Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2014-2015

Beschrijving

Om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. De sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren, dat wil zeggen beschrijven en verklaren. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’ en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor de sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

  • Studenten hebben kennis van enkele van de belangrijkste concepten, theorieën en methoden van onderzoek binnen het vakgebied van de sociologie.

  • Studenten kennen de inzichten van enkele klassieke en moderne denkers binnen het vakgebied van de sociologie en zijn in staat overeenkomsten en verschillen te benoemen.

  • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers te koppelen aan belangrijke dan wel recente ontwikkelingen in de maatschappij.

  • Studenten zijn in staat om zelfstandig een sociologische analyse van een actuele casus uit het openbaar bestuur uit te voeren.

Rooster

Het voorlopige rooster staat op: http://media.leidenuniv.nl/legacy/rooster-bachelor.pdf

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Dit vak is verplicht.

Studielast

  • totale studielast 140 – contacturen: 14 hoco, 6 practicum, 5 toetsing = 25 uur – uren zelfstudie: 115

Toetsing

  1. Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5
    1. Schriftelijke opdracht ter afsluiting werkcollegereeks (30%). Minimumcijfer: 5,5
    2. Idem herkansing

Blackboard

Ja

Andere leermiddelen/Literatuur

Macionis, J.J. (2014). Society: The basics (12th ed.). Boston: Pearson.
Enkele artikelen (Beschikbaar via Blackboard)

Aanmelding

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.
1e jaars studenten moeten zich zelf wel inschrijven voor het tentamen. Dat kan vanaf vier weken voor de start van de activiteit tot 10 dagen voor de aanvang van het tentamen.

Contact

Ruth Prins
r.s.prins@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Bestuurskunde, bachelortrack BBO