Studiegids

nl en

Politicologie

Vak
2014-2015

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde. De onderlinge verbondenheid tussen de twee vakgebieden is groot. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt in de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de Nederlandse politiek. De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld zijn van invloed op de Nederlandse politiek en het bestuur. Deze invloed is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De studenten worden in deze cursus hiermee bekend gemaakt. Afsluitend maken de studenten kennis met inzichten uit de praktijk.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

  • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal: 140 uur
Hoorcolleges: 20 uur
Werkcolleges: 8 uur
Toetsing 5 uur
Zelfstudies: 105 uur

Toetsing

Tentamen en hertentamen met open vragen en essayvragen (70%)
Paperopdracht (30%)

Blackboard

Ja, voordat het vak begint.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Dahl, R.A. (1998), On Democracy, New Haven: Yale University Press; – Lijphart, A. (2007), Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam: Amsterdam University Press; – Steger, M (2013), Globalization – a very short introduction, Oxford: Oxford University Press

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.
1e jaars studenten moeten zich zelf wel inschrijven voor het tentamen. Dat kan vanaf vier weken voor de start van de activiteit tot 10 dagen voor de aanvang van het tentamen.

Contact

Coordinator: Hidde Onstein (h.b.m.onstein@cdh.leidenuniv.nl / 0708009528)