Studiegids

nl en

Psycholinguïstiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Basiscursus in onderwerpen en methodes van psycholinguistisch onderzoek: lexicon, zinsstructuur, productie en perceptie, taal en biologie.

Leerdoelen

  • Studenten moeten inzicht krijgen in de belangrijkste probleemstellingen en concepten van taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

  • Studenten raken bekend met de meest relevante psycholinguïstische theorieën en modellen van taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

  • Studenten worden bekend gemaakt met de belangrijkste psycholinguïstische onderzoeksmethoden voor taalverwerving, taalproductie en taalbegrip.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast: 140 uur (5 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: (4 uur p.w. x 7 weken =) 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur

Toetsing

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice)

herkansing van dezelfde deeltoetsen op moment van herkansing

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Trevor A. Harley (2014), The Psychology of Language. From Data to Theory (4th edition), Hove and New York: Psychology Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.