Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die thuis zijn voorbereid. Tijdens de schriftelijke tentamens in de studieweek en aan het einde van de cursus vertalen de studenten ter plaatse een of meerdere teksten.

Leerdoelen

  • vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten (die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten) met behulp van woordenboeken en thesauri;

  • vaardigheid in het redigeren van Nederlandse teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

  • 28 uur: het volgen van college;

  • 28 uur: het bestuderen van de verplichte literatuur;

  • 224 uur: het voorbereiden van de tentamens, voornamelijk door het maken van vertaalopdrachten.

Toetsing

  • midterm vertaaltentamen (40%)

  • end-of-term vertaaltentamen (60%)

Voor beide onderdelen dient minimaal een 5.0 te worden behaald.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • Reader Introduction to Translation English to Dutch. Blackboard.

  • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.