Studiegids

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Specifieke weekindeling wordt nader bekend gemaakt.

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Maandag 18.45-20.30 Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- en werkcollege: er is aanwezigheidsplicht

h.3 Studielast

280 uur= 10 EC
26 uur college
150 literatuurstudie en zes deelopdrachten
104 literatuurstudie en eindopdracht

Toetsing

6 leesopdrachten en een eindopdracht.

De boeken zullen in de UB apart worden gezet maar het verdient aanbeveling ze aan te schaffen. Boekhandel Van Stockum in de Breestraat zal exemplaren in voorraad hebben.
We vragen studenten om ieder boek te lezen voorafgaand aan de colleges waarin het wordt behandeld. Ze krijgen daarbij een leesopdracht als leidraad. Leesopdrachten bestaan uit een aantal vragen, die in maximaal 1200 woorden totaal kunnen worden beantwoord. De leesopdrachten voor het hele semester worden op Blackboard gepost. Studenten leveren de opdracht in ten laatste op dag voor het tweede college over het betreffende boek.

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de leesopdrachten en een eindopdracht. Iedere docent formuleert een eindopdracht over zijn of haar boek, en kan daarbij eigen aanvullende eisen stellen. De studenten kunnen kiezen welke opdracht zij doen. Het werkstuk dat zij maken is niet langer dan 3500 woorden inclusief voetnoten.

Herkansing: de deelopdrachten kunnen niet worden herkanst. De eindopdracht kan eenmaal worden herkanst.

Blackboard

Op Blackboard staan instructies over de voorbereiding van de colleges

Literatuur

Zie Beschrijving

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de cursuscoördinator, dhr. Dr. F. Kwakkel

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.