Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Communicatie-onderzoek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een taalbeheerser beheerst zijn taal. Maar bovenal weet hij taalgebruikers te adviseren over hoe ze hun taal zo effectief mogelijk kunnen gebruiken. Die adviezen zijn het resultaat van onderzoek: onderzoek naar welke normen er gelden voor argumentatie, naar hoe je het beste een speech kunt beginnen, naar patronen in alledaagse gesprekken, naar de eigenschappen van een goed beleidsrapport, enzovoort. In dit college wordt besproken hoe het vak taalbeheersing zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, welke onderwerpen het heeft en welke onderzoeksmethoden voor welke onderzoeksvragen geschikt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan verschillende soorten van onderzoek: analytisch-conceptueel onderzoek en empirisch onderzoek (zowel experimenteel onderzoek als corpusonderzoek).

Leerdoelen

  • Kennismaking met de geschiedenis en onderzoeksgebieden van de taalbeheersing..

  • Kennismaking met de onderzoeksmethoden van de taalbeheersing.

  • Inzicht in de ontwikkeling en samenhang van het vak.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • Colleges: 24 uur

  • Twee verplichte taalbeheersingslezingen: 4 uur

  • Voorbereiding colleges: 48

  • In groepjes werken aan onderzoeksvoorstel plus presentatie: 42 uur

  • Formuleren van feedback: 4 uur

  • Tentamen plus voorbereiding: 18

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen, groepsopdracht, feedback geven op de opdracht van een ander groepje. De groepsopdracht bestaat uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het houden van een mondelinge presentatie hierover. De groepsopdracht en de feedback tellen samen 1/3 mee voor het eindcijfer, het tentamen voor 2/3. Beide deelcijfers mogen niet lager dan een 5,5 zijn. Bij deelname aan het college hoort ook het bijwonen van de twee Taalbeheersingslezingen die in het tweede semester worden gehouden.

Alleen het tentamen is te herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mevr. dr. Henrike Jansen