Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Industrial biotechnology

Vak
2014-2015

Dit college zal zich richten op de verschillende productiesystemen, producten en processen op Cell Factory.

Vakbeschrijving