Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Historische taalkunde

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van de verschillende fasen (Oud-, Middel- en Nieuwnederlands) en de uiteenlopende dialecten van het Nederlands. De vergelijking met de andere West-Germaanse talen zorgt voor een bredere blik op de herkomst van het Nederlands.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de grondslagen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap.

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste fonologische en morfologische veranderingen in de taalgeschiedenis van het Nederlands.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en werkcollege (1 uur)

Studielast

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26

 • voorbereiding op colleges en tussententamen: 65

 • tentamen (incl. voorbereiding): 49

Toetsing

 • schriftelijk deeltentamen halverwege de cursus (45%)

 • schriftelijk eindtentamen (45%)

 • actieve deelname (10%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Ja Blackboard

Literatuur

 • Robert McColl Millar (2007): Trask’s Historical Linguistics. 2nd edition. London: Hodder Arnold.

 • Syllabus met teksten en oefeningen, via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator