Studiegids

nl en

Fonologie 2

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Fonologie 1, of beschikkend over de kennis, zoals aangegeven bij de leerdoelen van Fonologie 1.

Beschrijving

In dit college wordt de kennis die is opgedaan in Fonologie 1, verbreed en verdiept. We bestuderen segmentele en prosodische processen uit een groot aantal verschillende talen en leren deze fonologische fenomenen te beschouwen vanuit een theoretisch perspectief: de optimaliteitstheorie.

Leerdoelen

De student leert segmentele en prosodische processen uit verschillende talen te doorgronden. Tevens begrijpt de student de grondbeginselen van de optimaliteitstheorie. De student is in staat om zelf een analyse binnen dit theoretisch kader op te stellen en analyses van anderen binnen dit kader te begrijpen.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Huiswerkoefeningen (40%) en tentamen (60%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen en bronnen. Literatuurlijst wordt op blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent