Studiegids

nl en

Metafysica

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges (14 × 2 uur): 28 uur
Bestuderen literatuur: 68 uur
Deelpaper: 16 uur
Voorbereiding tentamen: 24 uur
Maken tentamen: 3 uur
Reserve: 1 uur

Toetsing

  • Midterm paper (25%)

  • Schriftelijk tentamen (meerkeuze- en essayvragen) (75%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van verplichte literatuur.

Literatuur

  • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen