Studiegids

nl en

Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit inleidende hoorcollege geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de architectuur, beeldende kunst en kunstnijverheid van de Oudheid, vroegchristelijke periode en Byzantijnse tijd tot aan 800.
In de colleges:

 • worden de belangrijkste kunstuitingen (architectuur, beeldhouwkunst en boekproductie) uit de Oudheid, vroegchristelijke periode en Byzantijnse tijd onder de loep genomen.

 • wordt ruim aandacht gegeven aan het contemporaine bronmateriaal en de historiografie

 • Tevens is een korte excursie voorzien naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Leerdoelen

 • Leren kijken naar, begrijpen en beschrijven van artefacten uit de desbetreffende periode.

 • Inzicht in wat het kennisgebied behelst.

 • Selecte artefacten die representatief zijn voor de genoemde periode kunnen herkennen, dateren en plaatsen in de geschiedenis van de kunst in het Westerse cultuurgebied, in het bijzonder van Oudheid en de vroegchristelijke periode.

 • Inzicht in de historische, culturele en eventuele liturgische context waarin deze artefacten functioneren.

 • Inzicht, ook op basis van visuele analyse, in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar, opdrachtgever en publiek.

 • Elementair inzicht in het herkennen van een stijlhistorische ontwikkeling binnen de genoemde periode.

 • Bekendheid met verschillende wetenschappelijke benaderingen m.b.t. artefacten uit deze periode.

Rooster

 • Woensdag van 17-19 uur en vrijdag van 9-11 uur in Blok 1 (concept)

Let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

22 uur: Deelname colleges en excursie
22 uur: Voorbereiding colleges
24 uur: Literatuurstudie/voorbereiding tussentoets (deeltoets 1)
72 uur: Literatuurstudie/voorbereiding eindtoets (deeltoets 2)
—-
140 uur

Toetsing

 • Schriftelijk take home tentamen naar aanleiding van de excursie in het Rijks Museum van Oudheden (30%).

 • Schriftelijke tentamen (70%), bestaande uit gesloten vragen (na het laatste college).

Compensatie: de twee deelcijfers kunnen elkaar compenseren tot minimaal 6.0 gemiddeld.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Op Blackboard vindt de student allereerst een omschrijving van het programma. Onder ‘Course documents’ komen de PowerPoints van de colleges te staan. Onder ‘Assigments’ vindt de student een omschrijving van de schriftelijke opdracht die 30 % van het eindcijfer voor dit vak uitmaakt. Onder ‘Assignments’ kan deze schriftelijke opdracht worden ge-upload.

Literatuur

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van:

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7]

 • Sir John Summerson, The Classical Language of Architecture (London 1963 en vele herdrukken, bij voorkeur de Thames & Hudsonuitgave)

NOTA BENE: te bestuderen hoofdstukken in Gardner’s Art through the Ages kunnen desgewenst aan het begin van het semester via printing on demand worden aangeschaft!

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. E. (Elizabeth) den Hartog (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.