Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden via het Onderwijs Service Centrum

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende vaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal.

Leerdoelen

Eindtermen die bij dit vak aan de orde zijn:

 1. Vakinhoud
  1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

 2. Academische Vaardigheden
  .2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 20 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur.

Toetsing

Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

 • actief deel te nemen aan het practicum;

 • aan alle opdrachten te voldoen;

 • bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

 • voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur

 • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2012). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-402021

 • Delfos, F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam, SWP. ISBN: 9789088505102

Op blackboard is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator: drs. L. van Rosmalen.
Drs. Van Rosmalen heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op maandag van 13.00 tot 14.00 uur.