Studiegids

nl en

Teksten Ia

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji (karakterschrift). In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (grammatica, woordenschat, structuren en schrift) in praktijk te brengen. Het vak is bedoeld om de leesvaardigheid die studenten nodig hebben om teksten correct te begrijpen, te verbeteren. Daarnaast worden vertalingen van Japanse teksten gemaakt, en zullen studenten produktieve vaardigheden ontwikkelen door middel van simpele schrijfopdrachten. Dit houdt in dat zinnen uit het Nederlands naar het Japans vertaald zullen worden, en dat studenten simpele teksten leren schrijven in het Japans.

Leerdoelen

Leren van de basisgrammatica van het Japans.
Leren lezen en schrijven van het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji).
Verkrijgen van basisvocabulaire.
Leren begrijpen en vertalen van Japanstalige teksten .
Leren vertalen van Nederlandse zinnen naar het Japans.
Schrijven van eenvoudige teksten in het Japans.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Onderwijstijd in uren (excl. zelfstudie): 55:00 uur
Colleges: 52:00 uur
Toetsing: 3:00 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Let op: UITSLUITEND de NIEUWE versie aanschaffen! Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen. Dit geldt ook voor Conversatie en Luistervaardigheid.

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook I Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6
Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-604-3
Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Hyojun Mondaishu (Basic Workbook 1 – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-606-7
A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, ISBN 4-7890-0454-6
Reader (t.z.t. aan te schaffen via het studiepunt)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent, zie rooster.