Studiegids

nl en

Teksten Ib

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Hoofdvakstudent Japanstudies. Studenten moeten Teksten 1a met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is bedoeld om de leesvaardigheid van Japanse teksten over verschillende onderwerpen tot een hoger niveau te brengen. Daartoe wordt de kennis van de basisgrammatica uitgebreid, evenals de woordenschat.

Leerdoelen

Uitbreiding van kennis van de basisgrammatica van het Japans.
Uitbreiding van woordenschat
Verhoging van leesvaardigheid van Japanse teksten.
Vertalen van meer complexe zinnen van het Nederlands naar het Japans.
Schrijven van eenvoudige teksten in het Japans.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Onderwijstijd in uren (excl. zelfstudie): 29:00 uur
Colleges: 26:00 uur
Toetsing: 3:00 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

Let op: UITSLUITEND de NIEUWE versie aanschaffen! Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen, en dit geldt ook voor conversatie en luistervaardigheid

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3
Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7
Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Hyojun Mondaishu (Basic Workbook II – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-663-0
Reader (t.z.t. aan te schaffen via het Studiepunt)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent, zie rooster