Studiegids

nl en

SC Seminar Antropologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het thema van deze cursus is: sport, spel, festival en spektakel. Deze cursus behandeld min of meer geritualiseerde – dat wil zeggen aan vaste tijden, plaatsen, vormen en uitvoering gebonden – sociale evenementen. Denk aan sportevenementen, maar ook concerten of festivals, bijvoorbeeld, of andere publieke evenementen zoals jaarlijkse vieringen of publieke bijeenkomsten bij speciale gelegenheden. Vragen die wij ons stellen zijn: wat is de specifieke rol en betekenis voor deelnemers, organisatoren of publiek en de wijdere samenleving? Hoe wordt het evenement geïnterpreteerd door verschillende groepen of personen? Wie of welke groep bepalen wat er mag gebeuren? Wat betekent het voor de identiteit van de deelnemers? Aan de hand van specifieke evenementen worden relevante antropologische en sociologische theorieën behandeld en toegepast als oefening in een antropologische benadering van Japan.

Leerdoelen

  • vertrouwd raken met belangrijke thema’s en theoretische inzichten uit de culturele antropoligie – met name van Japan.

  • leren om zelfstandig te werken; om relevante bronnen te lokaliseren, deze kritisch te analyseren, hierover te discussiëren en presentaties te houden

  • het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden door schriftelijk verslag te doen van onderzoek t.b.v. een eigen eindpaper.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • totale studielast 5 ec = 140 uur

  • 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • literatur en webpostings, presentatie = 40 uur.

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) = 74 uur

Toetsing

A. Participatie-element (40% ), bestaat uit:

-1. aanwezigheid (70%) en aktief meedoen werkcolleges.
-2. webposts: totaal 6, waarvan 4 voldoende moeten zijn.
-3. (korte) presentatie tijdens een van de bijeenkomsten.

B. Analytisch en onderzoekselement (een afsluitend paper met kritisch literatuurverslag over, in overleg met docent te kiezen, onderwerp, 2500-3000 woorden) (60%).

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel. Voor de eindpaper geldt een deadline voor het inleveren van een eerste versie en voor de definitieve versie.

Blackboard

Blackboard is essentieel. Cursusopzet, voorbereiding, inleveren van werkstukken en opdrachten en alle andere informatie en mededelingen worden via Blackboard gegeven.

Literatuur

  • Performing Japan: contemporary expressions of cultural identity; Edited by Henry Johnson and Jerry C. Jaffe Global Oriental Ltd. 2008 (Open Access)

  • andere op te geven literatuur

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

Dr.M. Winkel.

Opmerkingen