Studiegids

nl en

Arts and Media Text Seminar

Vak
2014-2015

Admission requirements

This course accompanies the BA3 Seminar of the Arts & Media cluster to which the student was admitted. Students must have passed all BA2 language courses. See the admission procedure outlined in Admission requirements to BA3 Seminar of each cluster. Exception will be made for students with a study delay who have already completed one focus seminar in the former BA3 curriculum.

Description

The course investigates the concepts of “arts” and “media” (including “literature”) in Japan through a number of concrete case studies and does so from epistemological, historical and practical perspective. The material consists of academic texts in Japanese. The course addresses the issue of multiplicity of practices associated with visual and literary culture production in pre-modern and modern Japan and explores the dynamics of production, consumption and evaluation of art in Japan.

Course objectives

Het ontwikkelen van vaardigheden die essentieel zijn voor het lezen en gebruiken van (langere) meer academische teksten in het Japans, met specifieke referentie naar kunsten, literatuur en media. Deze omvatten o.m. begrijpend en cursorisch lezen en kritische analyse, met aandacht voor: technieken in cursorisch lezen als signaalwoorden herkennen die de structuur van argumentatie aangeven en primaire van secundaire informatie onderscheiden; het structuren van kritische bespreking van een teskt (itt samenvatten); achterliggende opvattingen (“agenda’) van de auteur destilleren

Timetable

See timetable.

Mode of instruction

Seminar

Course Load

  • Participation element (attendance oof minimally 70%; 6 webpostings of ca. 500 words; participation in discussing the texts in class): 50%

  • Paper (2,000-2,500 words): 50%

Assessment method

  • Participation element (attendance, 7 webpostings of ca. 500 words, participation in discussing the texts in class): 50%

  • Paper (2,000-2,500 words): 50%
    Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Yes, see Blackboard for course information and uploading assignmentse .

Reading list

See Blackboard

Registration

Registration through uSis. Not registered, means no permission to attend this course. See also the ‘Registrationprocedures for classes and examinations’ for registration deadlines and more information on how to register

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

A la carte
Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. I.B. Smits.