Studiegids

nl en

AM Lecture Film in Japan

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college biedt een selectie uit de verschillende literaire en culturele tradities die de film in Japan hebben vorm gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in filmstudies in relatie tot cinema in Japan, waarbij ook aandacht is voor de vraag is hoe de ‘Japansheid’ van Japanse cinema wordt geconstrueerd.

Leerdoelen

De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers. Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied en het onderzoek en debat dat daarin centraal staat.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

-aanwezigheid en participatie: 26 uur
-leesstof college: 60 uur
-tentamen voorbereiden: 26 uur
-paper: 28 uur
-Totaal: 140 uur

Toetsing

  • samenvattend element (postings): 50%

  • onderzoekselement (paper (1,500-2,000 words)): 50%
    Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja, zie Blackboard informatie m.b.t. college, uploaden opdrachten.

Literatuur

  • Donald Richie, A hundred years of Japanese film. A concise history, Tokyo: Kodansha International, 2005 (paperback-editie).

  • De reader: te koop via reader online.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr.I.B. Smits.

Opmerkingen

De cursus wordt aangeboden op niveau 200. Studenten BAIS kunnen toestemming krijgen tot ophoging naar niveau 300 door uitbreiding stof.