Studiegids

nl en

Chemie van het Leven

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. A.F.J. Ram
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen), de unieke eigenschappen van water en de functie van macromoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. De onderdelen molariteit en pH worden door middel van colleges ingeleid en komen daarna uitgebreid tijdens het basispracticum aan de orde. De studenten bestuderen zelfstandig het programma BioQ dat een aantal onderdelen bevat om de VWO-stof op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde op het vereiste niveau te brengen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Blackboard

  • De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst

  • BioQ op Blackboard

Literatuur

Campbell & Reece, Biology, 9th ed, Addison Wesley

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica zijn op elkaar afgestemd.