Studiegids

nl en

Biologie van het Organisme / Plant

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Contact

Coordinator: Prof.dr.J.Memelink
Email: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het examenonderdeel Biologie van het Organisme (totaal 6 EC) omvat de onderdelen Biologie van het Organisme / Dier (5 EC) en Biologie van het Organisme / Plant (1 EC).

In dit laatste onderdeel wordt het functioneren van planten behandeld. Planten maken zelf suikers met zonlicht als energiebron. Welke voedingsstoffen hebben planten dan wel nodig en hoe nemen ze die op? Planten hebben geen bloedsomloop, dus hoe vindt transport van stoffen plaats? Planten staan vastgeworteld in de grond. Hoe reageren planten op groeihormonen en op signalen uit de omgeving? Hoe kunnen planten zich verdedigen tegen herbivore insecten en pathogene micro-organismen?

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht krijgen in het fysiologische functioneren van planten.

Eindtermen:
Deelnemers hebben inzicht in basale voedingsstoffen die planten nodig hebben en in de mechanismen waarmee deze stoffen en de suikers afkomstig uit fotosynthese worden getransporteerd. Er is inzicht verkregen in de hormonale signalen die planten gebruiken, de fysiologische processen waarin deze hormonen een rol spelen, en voor een aantal hormonen is enig inzicht verkregen in hun moleculaire werkingsmechanisme. Er is inzicht verkregen in hoe planten reageren op omgevingssignalen zoals bijv. licht en zwaartekracht, en hoe ze zich verdedigen tegen micro-organismen en insecten.

Rooster

Zie rooster BLOK 5

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum

Toetsing

Beoordeling verslag, practicumtoets, en tentamen

Blackboard

College- en practicumstof op Blackboard

Literatuur

  • Campbell “Biology”, Ninth Global edition, Hoofdstukken 36, 37, en 39

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard