Studiegids

nl en

Moleculaire Genetica jaar 2

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Advies: 2e jaars cursussen Biochemie en Moleculaire Biologie

Contact

Coordinator: Dr. B.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Met het in kaart brengen en sequencen van complete genomen en het bepalen van de functies van de individuele genen heeft de moleculaire genetica de afgelopen decennia aan de basis gestaan van belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, de gewasverbetering en de biotechnologie. In een twaalftal colleges zullen principes van de genetica nader worden besproken, met de nadruk op toepassingen bij de genetica van eukaryoten. Tijdens de practica zullen de cursisten in tweetallen – of in groter verband waar dat nodig is – een aantal experimenten uitvoeren, waarbij er voornamelijk met de genetische modelorganismen Agrobacterium tumefaciens en de zandraket (Arabidopsis thaliana) wordt gewerkt. Het leren nadenken over de opzet van experimenten en het interpreteren van de resultaten staan hierbij centraal. Met de experimenten en de daarbij behorende voorcolleges worden o.a. de volgende begrippen nader toegelicht: forward en reverse genetica, gebruik van mutanten, allelen, koppeling, recombinatie, complementatie, moleculaire markers, functional genomics, DNA transformatie, reporter genen, DNA en eiwitoverdracht via Agrobacterium, plaatsgerichte mutagenese, gene targeting.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van de kennis over de genetica en de daarbij gebruikte moleculaire methoden, het opdoen van hands-on ervaring met moleculair genetische technieken en training in algemene onderzoeksvaardigheden, zoals het bedenken en plannen van experimenten, en het beschrijven en presenteren van de onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
Studenten hebben ervaring met moleculair genetische technieken en kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair genetische experimenten uitvoeren, documenteren en presenteren.

Rooster

Van 2 februari 2015 tot en met 27 februari 2015, voor detailrooster zie Blackboard.
Het dagelijks programma is van 9.00 tot ca. 17.00, maar meestal zul je voor 16.00 klaar zijn. Het schema in de eerste twee weken bestaat uit ’s ochtends colleges en/of practicuminformatie, waarna begonnen wordt met het praktische werk, of met literatuurstudie. In de derde en vierde week is er tijd ingeroosterd voor het schrijven van een verslag en het voorbereiden van een eindpresentatie over één van de experimenten. In de laatste week zijn op dinsdag de eindpresentaties van de verschillende experimenten en is op vrijdag het afsluitende tentamen gepland.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, literatuurstudie, database analyse, presenteren, opzetten van een eigen onderzoekje, verslag schrijven.

Toetsing

Tentamen, labjournaal, presentatie(s), verslag.

Blackboard

Diapresentaties van colleges, practicuminstructies, achtergrondliteratuur, resultaten en verslagen van proeven zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Practicumhandleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 5e ed. 2008

Aanmelden

Via uSis en daarna aanmelden via blackboard

Opmerkingen

Dagelijkse aanwezigheid is vereist. Bij onvoorziene afwezigheid door bijv. ziekte moet de cursist zelf zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. Bij langere afwezigheid (meer dan 2 dagen of 4 dagdelen) wordt in principe geen eindcijfer meer uitgereikt en moet de cursus worden overgedaan.