Studiegids

nl en

Cultuur en Maatschappij van Nederland - Cultuurwetenschap I

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is alleen open voor studenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Beschrijving

Dit college sluit aan bij de ‘Introduction to Dutch Studies’ uit het 1e semester, maar kan wel apart gevolgd worden. In deze cursus worden zeer diverse onderwerpen van de Nederlandse cultuur en maatschappij behandeld. In de eerste helft van het semester staat de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog centraal. In hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: Staatsinrichting en politiek – Economie en werk – Onderwijs en sociale zorg – Religie en levensbeschouwing – Buitenlandse betrekkingen. Dit blok wordt afgesloten met een tentamen in de studieweek (zie hieronder).

Gedurende het semester gaan de studenten in groepjes dieper in op drie steden en/of thema’s. Zij doen dat door literatuurondezoek, een excursie of bezoeken en interviews. Daarvan wordt een verslag gemaakt.

Als eerste kennismaking met het doen van literair-historisch onderzoek, bestudeert iedere student in de tweede helft van het semester zelfstandig een (deel van een) literaire tekst over een historisch moment. De studenten worden hierbij begeleid in colleges, door het maken van opdrachten en in individuele gesprekken.Het resultaat van dit onderzoek is het BSA-werkstuk van ongeveer 2500 woorden.

Dit college is een aanvullende eis voor een positief BSA.

Leerdoelen

De student krijgt in dit college:

 • basiskennis van de geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1500

 • basiskennis van de moderne Nederlandse cultuur en maatschappij en de plaats in een internationale context

 • kennis van drie onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en maatschappij

 • kennis van een belangrijke tekst uit de Nederlandse literatuur van na 1500 en zijn historische context

 • kennis van bibliografische bronnen om zelfstandig vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden

 • de vaardigheid om schriftelijk verslag te doen van onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur en geschiedenis en om relevante informatie op een heldere manier te ordenen zodat die begrijpelijk is voor medestudenten de vaardigheid om samen te werken

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Studielast

Totale studielast is 280 uur. De volgende berekening kan wisselen per student:
colleges 24 uur
drie verdiepingen met verslagen 40 uur
literatuurstudie 95
werkstuk 120

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof in de studieweek. Bij dit tentamen mag geen woordenboek gebruikt worden – 20%. Een 5 voor dit onderdeel kan worden gecompenseerd, een cijfer lager dan een 5 kan worden herkanst aan het eind van het semester.

 • Drie verdiepingsopdrachten (groepsopdracht) – ieder 10%

 • Werkstuk – 40% (dit onderdeel moet (eventueel na herkansing) voldoende zijn, dus minimaal een 6).

 • Opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk – 10%

Als de verdiepingsopdrachten of het werkstuk onvoldoende zijn, moet in overleg met de docent een verbetering worden geschreven.

Blackboard

Blackboard speelt een belangrijke rol bij dit college. Onder andere voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal, opdrachten en oefentoetsen. Studenten kunnen zich twee weken voor aanvang van het college aanmelden.

Literatuur

 • A. Doedens, Y. Kortlever en L. Mulder: Geschiedenis van Nederland, Het verhaal van prehistorie tot heden, Geheel herziene druk, Zutphen, 2014. Hieruit hoofdstuk 13 en 14.

 • Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. L.M. Winkelmolen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het behalen van dit vak is verplicht voor het verkrijgen van een positief bindend studieadvies. Als de student in het eerste jaar dit onderdeel niet haalt, krijgt hij een negatief bindend studieadvies en kan zich voor de komende vier jaar niet meer herinschrijven voor de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies.