Studiegids

nl en

Afstudeer Seminar (S&C 3)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Het succesvol afgerond hebben van het BA3 clusterseminar in semester 1 en liefst ook het bijbehorende Tekst seminar, dat in ieder geval gevolgd moet zijn. Maar succesvolle afronding is wel gewenst maar niet verplicht omdat dit in sem. 2 desnoods herkanst kan worden, zie de zgn. bezemklas Teksten Seminar.

Beschrijving

Het doel van het afstudeerseminar is begeleiding bij het schrijven van het BA eindwerkstuk en daarbij leren omgaan met Japanse academische teksten. De verdeling tussen ‘inhoudelijke’ bijeenkomsten en op Japans gerichte sessies is ongeveer gelijk. Inhoudelijk wordt de student begeleid door de scriptiebegeleider, de taalcomponent wordt verzorgd door één van de taaldocenten. De student heeft in het clusterseminar in het eerste semester al een onderwerp bepaald en de verkennende fase van het literatuuronderzoek afgerond en gaat nu verder met verder lezen, analyseren, en schrijven t.b.v. de scriptie, (w.o. het vinden en duiden van ten minste één relevante bron in het Japans).
Vóór de eerste bijeenkomst dient een opzet voor de BA-thesis voor de eerste bijeenkomst te worden gepost op Blackboard.

De opzet van het Afstudeerseminar is dan als volgt:
Bijeenkomsten (1-2) scriptieopzet becommentariëren met scriptiebegeleider: alle studenten moeten commentaar geven op de opzet van medestudenten uit de eigen groep.
Bijeenkomsten (3-5) onder leiding van de taaldocent: lezen, bespreken en alalyseren de studenten korte Japanse teksten die verband houden met hun werkstukken. Deze bijdragen worden beoordeeld op basis van postings op Blackboard en quizzes tijdens de bijeenkomsten zelf.
In de sessies (6-7) ligt de nadruk weer op inhoud en presenteren de studenten hun ‘work-in-progress’- ze geven en krijgen feedback van begeleider en medestudenten op een hoofdstuk, dat op Blackboard gepost moeten worden voor bijeenkomst 6. Daarbij hoort in ieder geval een kritisch literatuuroverzicht bij (literature review).
Bijeenkomsten (8-10) horen weer bij de taalcomponent en studenten presenteren hun ‘work-in-progress’ in het Japans. De student plaatst na afloop een geschreven versie van deze presentatie op blackboard ter evaluatie.
Sessies (11-12), die plaatsvinden na het inleveren van de eerste versie van het eindwerkstuk, worden besteed aan het bespreken van en commentaar geven op elkaars werk (oa via Blackboard posts).

Leerdoelen

 • kritische analyse en synthese van westerse en Japanse (academische) bronnen

 • schrijfvaardigheid ontwikkelen, produktief opzetten van schema’s en samenvattingen, hoofdstukken indelen en schrijven, argumenten opbouwen, en het geven van opbouwende kritiek aan anderen en goed leren om te gaan met commentaar van anderen op het eigen werk.

 • presenteren van eigen onderzoek, zowel in het Nederlands als in het Japans

 • gedegen kennis van het gekozen onderzoeksterrein; het begrippenkader dat daar bij hoort goed weten te hanteren

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5EC = 140 uur
Bijeenkomsten (2 uur x 13 weken) = 26 uur

Uren t.b.v. werk gerelateerd aan het eindwerkstuk: circa 57 uur bestaande uit:

 • scriptie-opzet, eerste versie hoofdstuk en herzien daarvan = 39 uur

 • Peer review/Blackboard postings = 18 uur

Uren gerelateerd aan jpaanse taalcomponent: circa 57 uur bestaande uit:

 • zoeken d.m.v. cursorisch lezen van centrale Japanse bron(nen) = 5 uur

 • voorbereiden van te lezen teksten voor cursus = 18 uur

 • Quiz voorbereiden = 12 uur

 • Blackboard postings = 9 uur

 • Voorbereiding presentatie = 8 uur

 • opschrijven van eigen presentatie t.b.v. beoordeling = 5 uur

Toetsing

Schriftelijk werk: 50% (incl. opzet werkstuk , eerste versie hoofdstuk en literature review, ruwe versie scriptie , Japanese tekst van presentatie, webpostings, en Japanse woordkennis quizzes)
Participatie: 50% (incl. aanwezigheid, presentatie, participatie, en tijdig inleveren van webposts en schriftelijke opdrachten)

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

wordt aangekondigd via Blackboard

Aanmelden

scriptiebegeleiders worden door de clusters bepaald.

Contact

Dr. H. van der Veere.