Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Synthetic Organic Chemistry

Vak
2014-2015

Strategieën voor de synthese van in gebruik zijnde of nieuw ontwikkelde medicijnen worden besproken; retro-synthetische analyse, beheersing van stereo-en regioselectiviteit, invoeren en modificeren van functionele groepen, gebruik van beschermende groepen.