Studiegids

nl en

Biochemie 2 practicum

Vak
2014-2015

Het practicum illustreert enkele belangrijke begrippen uit de Biochemie zoals behandeld in het college Biochemie 2 (prof. Hagedoorn). Hierin staat centraal de relatie tussen structuur en functie: wat is het verband tussen de bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie? De experimenten zullen het karakter hebben van een (klein) onderzoek.

Coordinator

Mevr. dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

practicum, inclusief verslaglegging

Literatuur

  • Practicumhandleiding

  • D.L. Nelson and M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition (2013) WH Freeman, New York, ISBN 1-4641-0962-1

Toetsing

experimentele vaardigheid, actieve participatie en rapportage