Studiegids

nl en

Farmacoepidemiologie

Vak
2014-2015

Leerdoelen:

  • Introductie tot de farmaco-epidemiologie (FEP)

  • Kennen concept, fundamentals en vaktermen van FEP

  • (Zelfstandig) toepassen van de opgebouwde kennis (literatuuropdracht + cases)

Coordinator

Dhr. Dr. P. Souverein

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en/of werkcolleges (case studies in werkgroepen) + zelfstudie

Toetsing

Tentamen en mogelijk ook nog andere vormen van beoordeling zoals bekend gemaakt via de Blackboard module van het vak.

Literatuur

Voor basale epidemiologie worden de volgende boeken geadviseerd:

  • Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. Maarssen. Elsevier gezondheidszorg, 2004.

  • Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten. Bohn Stafleu van Loghum, 2000 (of nieuwere druk).
    Voor verdiepende literatuur: zie artikelen op BlackBoard (course documents)

Opmerking

Adequate kennis van statistiek en basiskennis van (patho)fysiologie wordt verondersteld.