Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2014-2015

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen enkele onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, nl. het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, endocriene stelsel en het urinaire stelsel. Specifieke andere onderwerpen uit de Fysiologie komen later in andere onderwijsonderdelen aan de orde.

Het blok fysiologie wordt in een ‘blended learning’ vorm gegeven. Dit betekent dat je de leerstof niet alleen via klassikale hoorcolleges tot je zult nemen, maar ook via diverse online leeromgevingen en practica. Het doel van deze vorm van leren is dat je actief aan de slag gaat met de leerstof. Dit zorgt er niet alleen voor dat het leuker is om te leren, maar het is ook bewezen dat de leerprestaties omhoog gaan.

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in het functioneren van fysiologische orgaan- en regelsystemen, in het bijzonder met het oog op geneesmiddelonderzoek.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Probleem Gestuurd Onderwijs, practica, e-learning

Literatuur

  • Sesam atlas van de fysiologie, Silbernagl & Despopoulos, , Bosch & Keuning, Baarn, meest recente druk

  • Human Physiology, Vander’s, Widmaier, Raff, Strang, McGraw-Hill, meest recente druk.

Toetsing

PGO studieopdrachten, actieve deelname practica, schriftelijk tentamen.