Studiegids

nl en

Scheikunde

Vak
2014-2015

Beschrijving

De student verkrijgt een helder begrip van de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan de student uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. De student raakt bekend met de energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen. Daarnaast verwerft de student kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.

Coordinator

Dr. A. Kros

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Literatuur

Custom boek, welke wordt verkocht als pakket met een e-book versie en een licentie voor het gebruik van de connect website:
Chemistry 1 voor Universiteit Leiden (3rd Ed) , ISBN nummer nog niet bekend
Uitgever: McGraw-Hill.

Toetsing

Huiswerktoetsen + schriftelijk tentamen.

Doelstelling

De student verkrijgt een helder begrip van de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan de student uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. De student raakt bekend met de energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen. Daarnaast verwerft de student kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.